"FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" KRS: 0000037904
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, Wpłaty z dopiskiem:
4620 Citkowska Paulinka
prosimy kierować na konto Bank Pekao SA I O/Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321 93625

1% - TO WIĘCEJ NIŻ MYŚLISZ

Program z KRS Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” do rozliczeń podatku za 2016 rok

(w pozycji 139 proszę wpisać: 4620 CITKOWSKA PAULINA)Anna i Grzegorz Citkowscy, ul. Saperska 10/68, 83-110 Tczew, woj. pomorskie
tel. 058-532-11-66, tel. kom. Mama 507-235-565, tel. kom. Tata 502-171-590 email: paulinka@paulinkamaloglowie.pl