"FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" KRS: 0000037904
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, Wpłaty z dopiskiem:
4620 Citkowska Paulinka
prosimy kierować na konto Bank Pekao SA I O/Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321 93625
Anna i Grzegorz Citkowscy
ul. Saperska 10/68
83-110 Tczew
woj. pomorskie
tel. 058-532-11-66
tel. kom. Mama 507-235-565
tel. kom. Tata 502-171-590

email: paulinka@paulinkamaloglowie.pl

Anna i Grzegorz Citkowscy, ul. Saperska 10/68, 83-110 Tczew, woj. pomorskie
tel. 058-532-11-66, tel. kom. Mama 507-235-565, tel. kom. Tata 502-171-590 email: paulinka@paulinkamaloglowie.pl