"FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" KRS: 0000037904
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, Wpłaty z dopiskiem:
4620 Citkowska Paulinka
prosimy kierować na konto Bank Pekao SA I O/Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321 93625

LITERATURA

  1. "Jak postępowac mając dziecko z uszkodzeniem mózgu" Glenn Doman - "PROTEXT", Poznań 1996
  2. "Jak nauczyć małe dziecko czytać" Glenn Doman, Janet Doman; "EXCALIBUR", Bydgoszcz 1992
  3. Wprowadzenie do terapii czaszkowo - krzyżowej" Zdzisław Drobner, wyd Rolewski 2002
  4. "Co tam się dzieje?" Lise Eliot
  5. "Domowa pielęgnacja małego dziecka z porażeniem mózgowym" Nancie R. Finnie- TOR, Warszwa 1994
  6. "Dziecko specjalnej troski" Monika Aly- Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994
  7. "Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii" Kazimierz Jacek Zabłocki, ŻAK, Warszawa 1998
  8. "Stymulacja umiejętności widzenia słabo widzących dzieci", Grażyna Walczak, Wydawnictwo WSiP


Anna i Grzegorz Citkowscy, ul. Saperska 10/68, 83-110 Tczew, woj. pomorskie
tel. 058-532-11-66, tel. kom. Mama 507-235-565, tel. kom. Tata 502-171-590 email: paulinka@paulinkamaloglowie.pl